Czym jest Klaster Energii "Zielona Energia - Konin"?

Klaster Energii „Zielona Energia - Konin”, stworzony został w celu integracji potencjałów oraz podmiotów związanych z rynkiem energetycznym, a w szczególności z rynkiem OZE oraz zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy podmiotów na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonej energii.

Współpraca w ramach Klastra wesprze zadania, których samodzielna realizacja przez podmioty uczestniczące w Klastrze byłaby utrudniona lub niemożliwa. Powodzenie tego projektu niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta Konina i stwarza nowe możliwości rozwoju.

Biuro Klastra Energii "Zielona Energia Konin"
Koordynatorem KE ZEK jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
NIP: 665-297-00-29
REGON: 301719592
KRS: 0000384025

Kontakt:
Sekretariat: tel. 63 246 81 79,
fax 63 246 92 91, e-mail: sekretariat@mzgok.konin.pl

Uczestnicy Klastra:
1. Miasto Konin
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie
4. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
5. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

KLASTER ENERGII "ZIELONA ENERGIA KONIN"

Prezydent konsoliduje spółki ...

...w ramach projektu Klastra Energii „Zielona Energia Konin". Synergia kapitałowa i organizacyjna przyspieszy osiągnięcie samowystarczalności energetycznej firm komunalnych świadczących usługi mieszkańcom Konina. Na koszty tych usług w coraz większym stopniu wpływają galopujące ceny energii elektrycznej. Stąd troska Prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego, aby coraz więcej energii produkować z odpadów komunalnych, biogazu, słońca, wód geotermalnych, wodoru. Stabilne koszty energii z odnawialnych źródeł zapobiegną skokowym wzrostom cen usług komunalnych i poprawią jakość życia mieszkańców.

22 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Klastra Energii „Zielona Energia Konin" podczas, którego jednogłośnie przyjęto dwóch nowych uczestników, tj. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie. Klaster został powołany w połowie 2018 roku z inicjatywy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i ma za zadanie integrować potencjały oraz podmioty związane z rynkiem energetycznym, a w szczególności rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki aktywnemu uczestnictwu spółek miejskich oraz miasta Konina możliwe będzie bilansowanie zarządzania energią poprzez stworzenie sieci współpracy na rzecz zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej. Klaster to tworzenie warunków do rozwoju zeroemisyjnych technologii i wykorzystania naturalnych zielonych zasobów centralnej lokalizacji miasta. Już dziś PWiK Sp. z o.o. ma największą w mieście instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kW, co pozwala na obniżanie kosztów działalności przedsiębiorstwa, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozytywnie wpływa na środowisko. Podmioty wchodzące w skład Klastra mogą być zarówno producentem energii, jaki odbiorcą, co w przyszłości zwiększy bezpieczeństwo energetyczne spółek. Główne cele jakie postawili sobie uczestnicy Klastra to między innymi: budowa ciepłowni geotermalnej, kolejnych instalacji fotowoltaicznych na terenie PWiK, MZGOK, PGKiM i MPEC, regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych i produkcja biogazu, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową pompy ciepła i hybrydowego systemu magazynowania energii, przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina, uruchomienie zamkniętego systemu fermentacji i kompostowania odpadów biodegradowalnych, budowa linii średniego napięcia łączących uczestników Klastra. Realizacja tych inwestycji ma prowadzić do samowystarczalności energetycznej i zaspokojenia potrzeb na energię wszystkich podmiotów w obrębie Klastra. Zgodnie z Uchwałą nr 1/2021 Rady Klastra Energii od dnia 10.11.2021 r. koordynatorem KE ZEK jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.