PROJEKT EDUKACYJNO-EKOLOGICZNY, REALIZOWANY PRZEZ DOSTAWCÓW CIEPŁA SYSTEMOWEGO.

“Lekcje Ciepła” to ogólnopolski projekt edukacyjno-ekologiczny realizowany od 2013 roku przez dostawców ciepła systemowego w miastach, w których prowadzą działalność, najczęściej przy wsparciu władz lokalnych. Dzieci na zajęciach dowiadują się, w jaki sposób można mądrze korzystać z ciepła oraz dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogowi.
Program opracowany został przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wśród dostawców ciepła systemowego na materiały dla dzieci, które byłyby nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale też napisane zrozumiałym dla maluchów językiem i przede wszystkim interesujące. 
Od 2013 roku projekt rozwijał się o materiały dydaktyczne, które poruszały nowe kwestie ważne dla sektora ciepłowniczego i ostatecznie w 2021 roku przybrał formę ogólnodostępnej platformy e-learningowej, z której korzystać mogą wszystkie szkoły w kraju. 
W projekcie bierze udział blisko pół miliona uczniów z 66 miast w Polsce. Od roku szkolnego 2021/2022 również Konin.
19 listopada 2021 r. zakończyliśmy nabór szkół podstawowych z Konina do udziału w projekcie „Lekcje ciepła”. Programem zajęć, dotyczących edukacji ekologicznej objęto ponad 600  uczniów klas III. Patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski. Koordynatorem lokalnym jest MPEC-Konin Sp. z o.o. Tematem lekcji, prowadzonych w ramach projektu są przygody Czerwonego Kapturka w nowej rzeczywistości i z nowymi wyzwaniami dotyczącymi ochrony klimatu, ograniczeniem smogu czy optymalizacją zużycia energii.
Więcej informacji znajdziecie na stronie www.lekcjeciepla.pl