Władze i Kierownictwo

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
1. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski

 

RADA NADZORCZA
1. Przewodniczący RN Marian Jacolik
2. Z-ca Przewodniczącego RN Tadeusz Wojdyński
3. Sekretarz RN Magdalena Gólczyńska
4. Członek RN Maciej Dąbrowski
5. Członek RN Stanisław Jarecki
6. Członek RN Marek Maciejewski

 

ZARZĄD
1. Prezes Zarządu Sławomir Lorek

 

DYREKTORZY

1. Dyrektor Ekonomiczno – Finansowy Maria Górska
2. Dyrektor Techniczny Adam Strakowski
3. Dyrektor Projektów i Marketingu Jacek Slanina