Dron w służbie ciepłowniczej.

Obserwując wszechobecne zastosowanie dronów w wielu sferach życia postanowiliśmy przetestować go do obserwacji sieci ciepłowniczej zasilającej miasto Konin. 13 kwietnia w godzinach porannych przy współpracy MPEC-Konin i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Koninie dron wyposażony w kamerę termowizyjną rozpoczął patrol nad napowietrzną magistralą, położoną wzdłuż ulicy Przemysłowej. Podczas kilkunastominutowego lotu można było obserwować rozkład temperatur w obrębie występowania sieci ciepłowniczej, co z praktycznego punktu widzenia pozwala wykryć awarie i nieszczelności układu. Analiza materiału wskazała prawidłowość działania i dobry stan sieci. Warto dodać, że badanie dronem jest szczególnie przydatne w terenie podmokłym, bagnistym i trudnodostępnym. Ciekawostką jest fakt, że temperatura płaszcza zewnętrznego magistrali napowietrznej od strony nasłonecznionej wynosiła ok. 30℃, natomiast od strony „zacienionej” oscylowała wokół 0℃. Jedno jest pewne: wykorzystanie tego typu urządzeń na potrzeby ciepłownictwa wydaje się efektywne i nieuchronne.