Geotermia – szansa czy kłopot?

Jeszcze w tym roku dowiemy się, czy Konin dostanie dofinansowanie do budowy ciepłowni geotermalnej. Taką informację przekazała Urszula Zając - dyrektor Departamentu Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gość konferencji regionalnej „Geotermia – szansa czy kłopot”, która odbyła się 26 sierpnia w Mikorzynie.
Geociepłownia będzie kosztować około 46 milionów złotych netto. Kwota obejmuje budowę zakładu, realizację otworu zatłaczającego (chłonnego) GT-3 oraz przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Co ważne, przed kilkoma dniami pozwolenie na jej budowę uprawomocniło się. Teraz MPEC-Konin czeka na decyzję z NFOŚiGW dotyczącą dofinansowanie projektu w wysokości 56%. Prócz dotacji i pożyczki z funduszu do spięcia finansowania potrzebne są też środki własne.
W przypadku pozytywnej decyzji funduszu inwestycja będzie realizowana w latach 2020-2021 tak, by w 2022 roku stać się jednym z trzech źródeł ciepła dla Konina. Tym samym, jak informuje prezes MPEC- Konin Stanisław Jarecki, korzystając z ciepła produkowanego przez elektrownię ze spalania biomasy, spalarnię odpadów komunalnych i ciepłownię geotermalną - Konin byłby jednym z nielicznych miast w Polsce ogrzewanym prawie w 100% z odnawialnych źródeł energii.
Zdaniem Marka Hajto z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie nasze miasto ma duży potencjał geotermalny. Konin jest na liście 50 innych ośrodków, w których gorące źródła odegrały bądź mogą odegrać dużą rolę. Temperatura odkrytych u nas źródeł jest bardzo wysoka - wynosi 97,5 stopnia. Wykorzystanie źródeł geotermalnych doskonale wpisuje się w nową wizję miasta Konina jako zielonego miasta energii, a także w ogólnoeuropejski trend maksymalizacji udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu i ciepła. To niejako odpowiedź na unijne cele klimatyczne, z którymi niebawem Polska będzie musiała się zmierzyć, a nasze miasto i region może stać się częścią większego planu rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii – powiedział prezydent Konina Piotr Korytkowski.
Dodajmy, że w Polsce jest 6 ciepłowni geotermalnych, w kraju funkcjonuje 500 sieci grzewczych.
Konferencja „Geotermia – szansa czy kłopot” została zorganizowana przez MPEC-Konin sp. z o.o. Wśród prelegentów byli: Marek Hajto z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Arkadiusz Biedulski – prezes zarządu United Oilfield Services S.A., Anna Karska – prezes zarządu Geotermia Poddębice sp. z o.o., Urszula Zając - dyrektor Departamentu Energii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: posłowie Leszek Galemba i Tomasz Piotr Nowak, prezydent Konina Piotr Korytkowski, prezydent Gniezna Tomasz Budasz, Jacek Szymczak – prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Eugeniusz Pluczyński - geolog wojewódzki a także: Marek Hajto, Arkadiusz Biedulski, Anna Karska i gospodarz spotkania – prezes zarządu MPEC-Konin sp. z o.o. Stanisław Jarecki.

Foto: M. Jurgielewicz