Taryfa opłat 2023

Szanowni Państwo.

Od 5 stycznia 2023r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.78.2022.ASz1 z dnia 15 grudnia 2022r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 833 (2093) w dniu 15 grudnia 2022r. [Druk do pobrania]

 Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 5 stycznia 2023r. wynoszą

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 103 928,73 90 233,98 103 917,13 50 236,98
brutto
/z VAT/
127 832,34 110 987,80 127 818,07 61 791,49
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 8 660,73 7 519,50 8 659,76 4 186,42
brutto
/z VAT/
10 652,70 9 248,99 10 651,50 5 149,30

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 22,32 25,12 21,94 13,94
brutto
/z VAT/
27,45 30,90 26,99 17,15

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek

................................................................................................................................................................................................

Szanowni Państwo.

Od 1 grudnia 2021r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.52.2021.ASz1 z dnia 3 listopada 2021r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 386 (1116) w dniu 3 listopada 2021r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 grudnia 2021r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 75 257,88 63 374,22 74 937,99 36 025,73
brutto
/z VAT/
92 567,19 77 950,29 92 173,73 44 311,65
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 6 271,49 5 281,19 6 244,83 3 002,14
brutto
/z VAT/
7 713,93 6 495,86 7 681,14 3 692,63

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 16,42 17,84 16,16 10,26
brutto
/z VAT/
20,20 21,94 19,88 12,62

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek

 ...........................................................................................................................................