Jak podłączyć się do sieci?

Aby podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, należy:

Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta ul. Gajowa 1, tel. 63 249 74 42, 63 249 74 44, gdzie otrzymacie Państwo informacje o możliwości oraz procedurze  przyłączenia danego obiektu do sieci.

Przed złożeniem wniosku proponujemy  (zwłaszcza w przypadku domów jednorodzinnych) zwrócić  się do naszej firmy z pisemnym zapytaniem  o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W zapytaniu należy podać podstawowe dane obiektu tj. jego powierzchnię oraz zapotrzebowanie mocy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Możliwości podłączenia zależą bowiem od odległości obiektu od sieci ciepłowniczej, wielkości obiektu oraz jego izolacji.  

Druk wniosku o przyłączenie  do miejskiej sieci ciepłowniczej otrzymacie Państwo na miejscu w Biurze Obsługi Klienta. Można go również pobrać z naszej strony internetowej i wydrukować.

Wniosek o przyłączenie do sieci należy wypełnić i złożyć w siedzibie firmy wraz z wymaganymi załącznikami. 

MPEC-Konin rozpatrzy wniosek, wykona niezbędne analizy i o ile zostaną spełnione warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia, wyda warunki techniczne wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonania węzła cieplnego.

Warunki są ważne przez okres dwóch lat od daty ich wydania. 

Równolegle z warunkami przygotowany zostanie dla  Państwa  projekt umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w której zostaną określone warunki finansowania inwestycji, terminy realizacji umowy oraz obowiązki stron. 

Budowę przyłącza ciepłowniczego, montaż licznika ciepła oraz podłączenie przyłącza do węzła ciepłowniczego finansuje MPEC-Konin. Przyszły odbiorca ciepła wnosi opłatę za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, której wysokość zależy od średnicy oraz długości przyłącza. Stawki opłaty przyłączeniowej określa taryfa dla ciepła.

Aktualne przepisy regulujące zasady przyłączania do sieci ciepłowniczej są bardzo korzystne dla nowych Odbiorców, których budynki nie posiadają jeszcze źródła ciepła. Takie obiekty mogą być podłączone do sieci ciepłowniczej bez pobierania opłaty przyłączeniowej o ile zostaną spełnione techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.

Potencjalni odbiorcy ciepła, którzy podłączą się do sieci ciepłowniczej i zlikwidują istniejące tradycyjne piece (tzw. niską emisję) mogą starać się o dofinansowanie inwestycji z programu rządowego „Czyste powietrze”.

Istnieje również możliwość otrzymania dotacji celowej (za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Koninie), na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych w granicach administracyjnych miasta. 

Uwaga: w przypadku odmowy przyłączenia na warunkach taryfowych istnieje możliwość przyłączenia na warunkach uzgodnionych między stronami, o ile pozwalają na to warunki techniczne. 

Na Państwa zlecenie nasza firma może zrealizować całość spraw organizacyjno-projektowo-wykonawczych w zakresie wykonania węzła oraz instalacji. Zaprojektujemy i wykonamy nowoczesną instalację dla zapewnienia Państwu należytego komfortu cieplnego. Zapewniamy wysoką jakość usług i konkurencyjne ceny.

Wszelkie dodatkowe informacje o możliwościach i warunkach przyłączenia oraz wykonania węzła cieplnego przez MPEC - Konin Sp. z o.o. uzyskacie Państwo w Biurze Obsługi Klienta.


*Całość spraw związanych z przyłączeniem realizujemy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych - Dz. U. nr 16 z 2007 r. poz. 92