Kalkulator opłat dla miasta Konina

Przyczyna zmian: Od 1 października 2023 r. PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., będący głównym dostawcą ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie, wprowadza do stosowania nowe ceny ciepła. Taryfa PAK-PCE BiW Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 31 sierpnia 2023 r. nr OPO.4210.50.2023.MNI i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 423 (2611), co kończy ostatecznie proces rozliczeń oparty na systemie zaliczkowym.

Wcześniejsze wersje