Komunikaty dla odbiorców

Komunikat dla odbiorców ciepła dostarczanego przez MPEC-Konin Sp. z o.o. siecią nr 1.

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 1) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r. - nieobowiązujący

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 2 – os. Cukrownia Gosławice) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r.

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła - dotyczy barwienia nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej miasta Konina.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 05 stycznia 2023r.

Więcej...

Komunikat w sprawie stosowania średniej ceny wytwarzania z rekompensatą w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice. Obowiązuje od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 11 sierpnia 2022r.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 9 sierpnia 2022r.

Więcej...