Komunikaty dla odbiorców

Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 01 listopada 2020r.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 3 sierpnia 2020r.

Więcej...

Komunikat dotyczący częściowego zniesienia ograniczeń w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Więcej...

Działania po ogłoszeniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Więcej...

Komunikat dotyczący działań prewencyjnych w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Więcej...

Komunikat w sprawie nowych stawek opłat za usługi przesyłowe od 1 kwietnia 2020

Więcej...

Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 01 marca 2020r.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 lutego 2020r.

Więcej...