Komunikat dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 w Koninie – zasady rozliczania zaliczek za ciepło.

Komunikat dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 w Koninie – zasady rozliczania zaliczek za ciepło.

 1. Rozliczenie dotyczy całego okresu stosowania zaliczek przez spółkę PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o. (wytwórcę ciepła), tj. od 01.07.2022 r. do 30.09.2023 r.
 2. Rozliczenie z odbiorcami odbywać się będzie po otrzymaniu przez MPEC-Konin Sp. z o.o. nadpłaconych zaliczek od PAK-PCE Biopaliwa i Wodór
  z o.o.
 3. Odbiorcy ciepła z sieci nr 1 w miesiącu październiku otrzymają korekty faktur za okres od 01.07 do 31.12.2022 r., natomiast w miesiącu listopadzie korekty faktur za okres od 01.01 do 30.09.2023 r.
 4. Z odbiorcami indywidualnymi MPEC-Konin Sp. z o.o. planuje rozliczać kwoty nadpłat z korekty na poczet płatności wynikających z bieżących faktur  za dostawę ciepła, po uwzględnieniu zaległości.
 5. MPEC-Konin Sp. z o.o. z instytucjami rozliczy kwoty nadpłat na poczet bieżących płatności – wystawi oświadczenie o kompensacie.
 6. MPEC-Konin Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zaliczenia nadpłaconych kwot zaliczek na poczet spłaty zadłużenia.
 7. W przypadku sytuacji losowych, które wystąpiły w okresie obowiązywania zaliczek tj. od 01.07.2022 r. do 30.09.2023 r. prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta nr tel.
  63 249 74 42 albo osobiście w siedzibie MPEC-Konin Sp. z o.o. ul. Gajowa 1 pok. 17.
 8. W przypadku pytań dotyczących rozliczenia zaliczek, prosimy o kontakt telefoniczny:
 • nr tel. 63 249 74 46 – dotyczy instytucji,
 • nr tel. 63 249 73 61 – dotyczy odbiorców indywidualnych.