Komunikat dla uprawnionych odbiorców ciepła systemowego na osiedlu Cukrownia Gosławice

Dnia 12 czerwca 2024 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego zmieniająca ustawę z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967 z późn. zm.), zgodnie z którą:

1. Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą wynosi 119,39 zł/GJ, co oznacza wzrost w stosunku do ceny obowiązującej od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. (103,82 zł/GJ) o 15%.
2. Dla podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, należących do grupy taryfowej A5, wprowadzamy do stosowania od 1 lipca 2024 r. poniższe ceny za wytwarzanie ciepła:

L.p. Rodzaj ceny Jednostka miary Grupa odbiorców A5- cena netto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
285 783,43
rata miesięczna
zł/MW/m-c
23 815,29
2. Cena ciepła zł/GJ 72,67

3.

Cena nośnika zł/m3 24,30

3. Stawki opłat za usługi przesyłowe stosowane będą zgodnie z obowiązującą taryfą dla ciepła.
4. Ceny i stawki opłat wymienione w pkt. od 1 do 3 nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek