Komunikat - korekty faktur

W związku z zatwierdzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki pierwszej taryfy dla głównego źródła ciepła w Koninie należącego do PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., MPEC-Konin obecnie dokonuje rozliczeń za ciepło  za cały okres stosowania cen zaliczkowych tj. od 1 lipca 2022r. do 30 września 2023r.
Poniżej prezentujemy poszczególne ostateczne ceny wytwarzania ciepła, w oparciu o które MPEC-Konin dokonuje korekt  faktur za ciepło.  Ceny są cenami netto /bez VAT/.

L.p. Wyszczególnienie J.m. 01.07.2022 - 08.08.2022 09.08. 2022-10.08.2022 11.08.2022 - 4.01.2023 05.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023-08.08.2023 09.08.2023 - 30.09.2023
I. Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW  199,156.02   200,576.61   200,576.61   200,576.61   200,576.61   201,675.79 
zł/MW/m-c 16,596.34  16,714.72  16,714.72  16,714.72  16,714.72  16,806.32 
II.  Cena ciepła zł/GJ 48.86  48.94  48.94  48.64  48.64  48.97 
III.  Cena nośnika ciepła zł/m3 15  15  15  15  15  15 

Prezes Zarządu
MPEC-Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek