Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 01 grudnia 2021r.

Szanowni Państwo.

Od 1 grudnia 2021r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.52.2021.ASz1 z dnia 3 listopada 2021r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 386 (1116) w dniu 3 listopada 2021r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 grudnia 2021r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 75 257,88 63 374,22 74 937,99 36 025,73
brutto
/z VAT/
92 567,19 77 950,29 92 173,73 44 311,65
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 6 271,49 5 281,19 6 244,83 3 002,14
brutto
/z VAT/
7 713,93 6 495,86 7 681,14 3 692,63

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 16,42 17,84 16,16 10,26
brutto
/z VAT/
20,20 21,94 19,88 12,62

Ceny ciepła dla odbiorców z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 (ustalone na podstawie aktualnych taryf źródeł ciepła – ZE PAK S.A. i MZGOK Sp. z o.o.)  od 1 grudnia 2021r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 430,67 153 049,72
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 369,22 12 754,14
2. Cena ciepła zł/GJ 31,55 38,81

3.

Cena nośnika zł/m3 6,93 8,52

 

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek