Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 lutego 2020r.

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 1 lutego 2020 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. dla grupy odbiorców A5 wprowadza do stosowania nową taryfę w zakresie wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1 zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie.

Nowe ceny od 1 lutego 2020r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
203 446,53 250 239,23
rata miesięczna
zł/MW/m-c
16 953,88 20 853,27
2. Cena ciepła zł/GJ 46,02 56,60

3.

Cena nośnika zł/m3 18,79 23,11

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Wzrost cen ciepła wytwarzanego w kotłowni wynosi średnio 4% i będzie skutkować dla odbiorców średniorocznym wzrostem łącznych opłat za dostawę ciepła z sieci nr 2 o 3,4%.
Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta przy ul. Gajowej 1 w Koninie, tel. 63 24 97 442 lub 63 24 97 444 w godz. od 800 do 1500 każdego dnia roboczego.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki