Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 lutego 2021r.

Szanowni PaństwoI

Informuję, że z dniem 1 lutego 2021 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. dla grupy odbiorców A5 wprowadza do stosowania nową taryfę w zakresie wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1  zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie.

Nowe ceny od 1 lutego 2021r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
208 770,34 256 787,52
rata miesięczna
zł/MW/m-c
17 397,53 21 398,96
2. Cena ciepła zł/GJ 47,54 58,47

3.

Cena nośnika zł/m3 17,59 21,64

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Powyższa zmiana cen spowoduje wzrost łącznych opłat za dostawę ciepło średnio o 2,5%.
Wszelkich informacji dotyczących taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta przy ul. Gajowej 1 w Koninie, tel. 63 24 97 442  lub 63 24 97 444 w godz. od 800 do 1500 każdego dnia roboczego.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek