Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 1 lutego 2022 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. dla grupy odbiorców ciepła z grupy taryfowej A5 wprowadza do stosowania nową taryfę w zakresie wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1  zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie.

Nowe ceny od 1 lutego 2022r. wynoszą:

Okres obowiązywania od 01.02.2022

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 8% VAT/ przewidywane brutto /z 5% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
213 497,28 230 577,06 224 172,14
rata miesięczna
zł/MW/m-c
17 791,44 19 214,76 18 681,01
2. Cena ciepła zł/GJ 54,49 58,85 57,21

3.

Cena nośnika zł/m3 18,16 19,61 19,07

Średni wzrost cen netto wynosi 9,5%. Zasadniczym powodem wzrostu cen ciepła jest wzrost cen węgla spalanego w kotłowni. Stawki netto opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Powyższa zmiana spowoduje wzrost łącznych opłat netto za dostawę ciepła średniorocznie o 7,9%. Do cen i stawek opłat netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2021r. poz. 2350), od 1 stycznia 2022r. do 31 marca 2022r. obowiązuje obniżona z 23% do 8% stawka podatku VAT na dostawę energii cieplnej. Zapowiadane przez KPRM kolejne rozwiązania Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 przewidują obniżenie stawki podatku VAT na ciepło od 1 lutego 2022 r. z 8% do 5%. Wzrost cen ciepła i jednocześnie obniżenie stawek podatku VAT nie spowodują wzrostu łącznych opłat brutto za dostawę ciepła w stosunku do 2021r.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek