Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 stycznia 2024 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2024 roku MPEC-Konin Sp. z o.o. dla grupy odbiorców ciepła z grupy taryfowej A5 wprowadza do stosowania nową taryfę w zakresie wytwarzania ciepła w kotłowni nr 1  zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie.

Nowe ceny od 1 stycznia 2024r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 23% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
350 532,92 431 155,49
rata miesięczna
zł/MW/m-c
29 211,08 35 929,63
2. Cena ciepła zł/GJ 89,14 109,64

3.

Cena nośnika zł/m3 29,81 36,67

Stawki netto opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Zmiana cen ciepła nie spowoduje wzrostu opłat za dostawę ciepła.
Do cen i stawek opłat netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Jednocześnie informuję, że obecny system wsparcia określonych grup uprawnionych odbiorców, poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła, wprowadzony ustawą z 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) i jej nowelizacją z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 295), obowiązuje do końca 2023 roku.
Jeśli system wsparcia odbiorców uprawnionych zostanie przedłużony, MPEC-Konin Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje o tym odbiorców.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek