Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 01 marca 2020r.

Szanowni Państwo

Główny dostawca ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. od 1 marca 2020 roku wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła. W związku z tym, MPEC-Konin Sp. z o.o. informuje, że od 1 marca 2020r. dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny na wytwarzaniu ciepła:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
122 491,65 150 664,73
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 207,64 12 555,40
2. Cena ciepła zł/GJ 29,64 36,46

3.

Cena nośnika zł/m3 6,87 8,45

Zmiana cen będzie skutkować dla odbiorców ciepła średnioroczną podwyżką łącznych kosztów ogrzewania od 01-03-2020r.  o 2,73%.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki