Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 1 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że od 1 sierpnia 2021r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., główny dostawca ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie, wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa ZE PAK S.A. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 5 lipca 2021r. nr OPO.4210.11.2021.JPi i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 211 (941).
W związku z tym, od 1 sierpnia 2021r. dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny ciepła:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 338,75 152 936,66
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 361,56 12 744,72
2. Cena ciepła zł/GJ 31,35 38,56

3.

Cena nośnika zł/m3 6,93 8,52

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają bez zmian.
Średni wzrost cen ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie od 1 sierpnia 2021r. wynosi 3,69%, co skutkować będzie średnioroczną podwyżką łącznych kosztów dostawy ciepła o 2,4%.

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek