Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 1 sierpnia 2019r.

Szanowni Państwo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. informuje, że od 1 sierpnia 2019r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

W związku z tym, dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 od 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe ceny za zamówioną moc cieplną i za ciepło, według poniższej tabeli:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
115 984,25 142 660,63
rata miesięczna 
zł/MW/m-c
9 665,35 11 888,38
2. Cena ciepła zł/GJ 28,73 35,34


Zmiana cen będzie skutkować dla odbiorców ciepła średnioroczną podwyżką łącznych kosztów ogrzewania  od 01-08-2019r.  o 0,72%.

 

Prezes Zarządu

MPEC - Konin Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki