Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 9 sierpnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że od 9 sierpnia 2021 r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.  (dostawca ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie) wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa MZGOK Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 lipca 2021 r. nr OPO.4210.25.2021.MWo i opublikowana  w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 222 (952).
W związku z tym, od 9 sierpnia 2021 r. dla odbiorców z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny ciepła: 

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 456,11 152 936,66
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 371,34 12 756,75
2. Cena ciepła zł/GJ 31,56 38,82

3.

Cena nośnika zł/m3 6,93 8,52

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają bez zmian.

Średni wzrost cen ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie od 9 sierpnia 2021 r. uwzględniając podwyżkę cen wprowadzoną przez ZE PAK S.A. od 1 sierpnia 2021 r. wyniesie około 4,1%, co skutkować będzie średnioroczną podwyżką łącznych kosztów dostawy ciepła około 2,7%.

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek