Komunikat w sprawie nowych stawek opłat za usługi przesyłowe od 06.09.2021r.

Szanowni Państwo.

IMPEC – Konin Sp. z o.o. informuje, że od dnia 6 września 2021r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zmiana taryfy MPEC-Konin spowodowana jest wyłącznie zmianą cen ciepła w źródłach należących do ZE PAK S.A. i MZGOK Sp. z o.o. w sierpniu 2021r. Spółka uzyskała zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.45.2021.ASz1 wraz z treścią zmiany taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 266 (996).

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 6 września 2021r.:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 72 193,46 59 892,47 73 475,97
brutto
/z VAT/
88 797,96 73 667,74 90 375,44
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 6 016,12 4 991,04 6 123,00
brutto
/z VAT/
7 399,83 6 138,98 7 531,29

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 15,69 16,77 15,77
brutto
/z VAT/
19,30 20,63 19,40

Nowe ceny ciepła w źródłach powodują wzrost stawek przesyłowych średnio o 1,55%.
Uwzględniając ostatnie podwyżki cen w ZE PAK S.A. oraz w MZGOK Sp. z o.o., łączne koszty dostawy ciepła do odbiorców wzrosną średnio o 3,26%.

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek