Komunikat w sprawie nowych stawek opłat za usługi przesyłowe od 1 kwietnia 2020

Szanowni Państwo

MPEC – Konin Sp. z o.o. od dnia 1 kwietnia 2020r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zostały one zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.6.2020.ASz1 z dnia 26 lutego 2020r., która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 42 (385) w dniu 26 lutego 2020r. Zmiana taryfy MPEC-Konin spowodowana jest wyłącznie zmianą cen ciepła przez ZE PAK S.A. od 1 marca 2020r. Wzrost stawek przesyłowych wynosi średnio 0,38%, co spowoduje wzrost łącznych opłat za dostawę ciepła ponoszonych przez odbiorców o 0,13%.

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 kwietnia 2020r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 66 521,57 54 008,22 66 624,67
brutto
/z VAT/
81 821,53 66 430,11 81 948,34
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 543,46 4 500,69 5 552,06
brutto
/z VAT/
6 818,46 5 535,85 6 829,03

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 14,99 15,61 14,94
brutto
/z VAT/
18,44 19,20 18,38

Ceny za zamówioną moc cieplną, za ciepło oraz za nośnik pozostają bez zmian.
Wszelkich informacji dotyczących zmiany taryfy udziela Biuro Obsługi Klienta ul. Gajowa 1 w Koninie, tel. (63) 24 97 442 lub (63) 24 97 444 w godz. od 8.00 do 15.00 każdego dnia roboczego.

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki