Komunikat w sprawie wydłużenia okresu wsparcia odbiorców ciepła – dot. uprawnionych odbiorców ciepła systemowego z kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice

Szanowni Państwo,

obowiązujący dotychczas od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. system wsparcia odbiorców poprzez stosowanie maksymalnych cen dostawy ciepła na podstawie ustawy z 7 grudnia 2023 r. został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.
Zgodnie z uchwaloną w dniu 7 grudnia 2023 r. nowelizacją Ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, od dnia 1 marca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. określone grupy odbiorców zaopatrywanych przez nas w ciepło są objęte maksymalną ceną dostawy ciepła, której sposób obliczania został wskazany w Ustawie (Dz. U. 2022 poz. 2760).
Ponieważ od 1 stycznia 2024 r. obowiązują nowe ceny ciepła dla kotłowni nr 1, przeliczono ponownie ceny dla odbiorców uprawnionych, korzystających z ustawowego wsparcia. Zamieszczono je poniżej w tabeli.

Ceny od 1 stycznia 2024r. wynoszą:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto/z 23% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
248 513,57 305 671,69
rata miesięczna
zł/MW/m-c
20 709,46 25 472,64
2. Cena ciepła zł/GJ 63,20 77,74

3.

Cena nośnika zł/m3 21,13 25,99

Stawki netto opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie.
Do cen i stawek opłat netto będzie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek