Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWYZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., ul. Gajowa 1, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorochronydanych@mpec.konin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zarządzające stroną www.mpec.konin.pl.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
 9. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - KONIN Sp. z o.o. 


62-510 Konin 
ul. Gajowa 1

Telefon sekretariatu 63 249 73 00, kom: 667 600 020
Fax: 63 249 73 29 
e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl

MPEC-Konin Sp. z o.o. korzysta z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na platformie ePUAP.
Adres skrytki ESP wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/mpec--konin/SkrytkaESP

wyślij dokument przez ePUAP

*metody doręczania dokumentów elektronicznych

Biuro obsługi klienta

ul. Gajowa 1
62-510 Konin
Telefon 63 249 74 42

Godziny pracy biura: 
od poniedziałku do piątku: 7:00 - 15:00

Biuro obsługuje klientów w zakresie:

 • przyłączeń do sieci (wnioski przyłączeniowe, warunki i koszty przyłączenia) umów przyłączeniowych, 
 • umów sprzedaży ciepła, umów konserwacji instalacji wewnętrznej oraz konserwacji węzłów (wyjaśnienia, zawieranie , zmiany , aneksy), 
 • rozliczania odbiorcy ciepła
 • wyjaśniania i reklamacji dotyczących faktur 
 • informacji na temat oferty usługowej firmy (węzły kompaktowe, wykonawstwo instalacji co i cw , modernizacje i remonty urządzeń ciepłowniczych) 
 • doradztwa technicznego 

Kontakt:

 • Obsługa klienta - Teresa Kosowska: 63 249 74 42 , kom: 667 600 030
 • Obsługa klienta - Joanna Rachuba: 63 249 74 41
 • Rozliczanie z odbiorcami ciepła - Katarzyna Wagner: 63 249 73 33, Marzena Guzenda 63 249 73 18  
 • Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Klienta - Agata Żywiołowska:
  63 249 74 44, azywiolowska@mpec.konin.pl

 

Dział eksploatacji

Kierownik Działu Eksploatacji - Krzysztof Nowak: tel. 63 249 74 08
Dyspozytor sieci - telefon 63 249 74 00, kom: 667 600 040

Dyspozytor Sieci pełni całodobowy dyżur, przyjmuje zgłoszenia
o awariach oraz braku parametrów.