Plany inwestycyjne

Plany inwestycyjne  przyjęte na rok 2021

W celu zapewnienia ciągłości i pewności dostaw ciepła dla odbiorców, MPEC – Konin Sp. z o.o. planuje rozpocząć w 2021 budowę nowego źródła ciepła, tj.: Ciepłowni Geotermalnej na wyspie Pociejewo oraz wykonać budowę nowych i przebudowę wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych na preizolowane w zakresie:

 1. Przebudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Poznańskiej do kanału Ulgi.
 2. Przebudowy sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi
  i rzeki Warty.
 3. Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej do ul. Poznańskiej.
 4. Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej.
 5. Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Dworcowej.
 6. Budowy sieci ciepłowniczej w ul. Okólnej.

W ramach przebudowy systemu ciepłowniczego zostanie zlikwidowana sieć ciepłownicza w rejonie ul. Solnej, Pawłówek, Słonecznej, Spółdzielców, Stromej
i Poznańskiej.

Kontynuując inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich w czterech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na osiedlu I i II węzły ciepłownicze jednofunkcyjne zostaną rozbudowane o układ przygotowujący ciepłą wodę użytkową.

Dla polepszenia jakości dystrybucji ciepła MPEC Konin Sp. z o.o. będzie kontynuować modernizację systemu AMR  tj. automatycznego odczytu ciepłomierzy. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w latach następnych.  

Tak jak w latach ubiegłych wykonywane będą nowe przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej m.in. obiektów przy ulicach:  

 1. Szarych Szeregów – budynki wielorodzinne – inwestor Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Koninie,
 2. Plac Wolności 16 (Dom Zemełki) – inwestor Miasto Konin,
 3. Kuratowskiej/Pietrygi – budynek wielorodzinny – inwestor Kon-Bet Sp z o.o.,
 4. Sulańskiej – zakład produkcyjny – inwestor Johnson Matthey Battery Materials Poland Sp. z o.o.

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina lata 2018 - 2021

W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2018–2021 MPEC-Konin wykona 15 zadań w zakresie średnic od Dn 40 mm do Dn 1000 mm. Główna lokalizacja robót to lewobrzeżna część Konina, w tym m.in. w ulicach: Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Wodna, Reformacka, Świętojańska, Kościuszki, Zagórowska, Parowa, Szpitalna, Bema, Kolska, Warszawska. W prawobrzeżnej części miasta roboty realizowane będą w rejonie ulic Hurtowej, Poznańskiej, Górniczej, al. 1-go Maja, pl. Górnika, Bydgoskiej i Dworcowej. Łączna długość sieci objętej projektami technicznymi wynosi około 10 km. Przebudowa systemu ciepłowniczego Konina spowoduje jego optymalizację, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb. Realizacja pozwoli na: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 39 000 GJ w ciągu roku, spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 6,5 Mg/rok; poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej oraz skróci czas dopływu wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców.  Ponadto zostanie zlikwidowana m.in. napowietrzna magistrala ciepłownicza na odcinku od ul. Spółdzielców (rejon Kauflandu) do osiedla Piłsudskiego (rejon Szpitala), co poprawi dodatkowo walory estetyczne terenów, przez które obecnie sieć przebiega.