Plany inwestycyjne  przyjęte na rok 2024

W celu zapewnienia ciągłości i pewności dostaw ciepła dla odbiorców, MPEC – Konin Sp. z o.o. planuje w 2024 wykonać przebudowę wyeksploatowanej kanałowej sieci ciepłowniczej przy ul. Przyjaźni (od ul. 11 Listopada do ul. Wyszyńskiego) na preizolowaną oraz modernizację 26 węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Konina.

W zakresie budowy przyłączy ciepłowniczych w ramach nowych przyłączeń  projektowanych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej planuje się wykonanie nowych przyłaczy w rejonie ulic:

  1. Krzemieniowa dz. nr 2207 obr. Przydziałki,
  2. Cyrkoniowa/Topazowa/Nefrytowa dz. nr 1694/8, 1688/9 obr. Przydziałki,
  3. Wyszyńskiego dz. nr 8/47 obr. Glinka,
  4. Pietrygi dz. nr 2216 obr. Przydziałki.