PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA

W dniu 8 listopada 2021 r. Rady Ministrów wprowadziła nowe rozporządzenie „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2209), które nakłada na przedsiębiorstwa ciepłownicze obowiązek poinformowania odbiorców o ewentualnych ograniczeniach w dostawie ciepła w związku z sytuację kryzysową w przypadku braku paliw. Poniżej znajdą Państwo dokumenty, na podstawie których przygotowano plany ograniczeń ciepła, metodologię obliczeń oraz wykaz odbiorców z wprowadzonymi ograniczeniami. Ograniczenia w dostawie ciepła będą realizowane poprzez zmniejszanie przepływu wody ciepłowniczej przez węzeł stąd przy poszczególnych ograniczeniach podane są nowe zmniejszone przepływy. W części opisowej przedstawiono także obiekty które nie podlegają ograniczeniom.

Plany ograniczeń mogą zostać wprowadzone tylko i wyłącznie przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii.