Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to bezgotówkowa forma rozliczeń. Jest najwygodniejszą formą opłacania rachunków, która zwalnia z obowiązku pamiętania o terminach płatności.
W celu uruchomienia usługi należy wypełnić formularz „Zgody na obciążenie rachunku” w dwóch egzemplarzach. Poniżej znajdą Państwo wzory prawidłowo wypełnionych druków oraz formularze do pobrania.

„Zgodę na obciążenie rachunku”, „Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku”, a także  „Aktualizację zgody na obciążenie rachunku w związku z przeniesieniem rachunku” udostępniliśmy dla Państwa w formie plików PDF. Druki można pobrać i wydrukować bezpośrednio z internetu.

„Zgoda na obciążenie rachunku”
FORMULARZ

Prosimy pamiętać, że podpis złożony na formularzu zgody musi być identyczny z podpisem złożonym w banku. Uzupełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta na ulicę Gajową 1 w Koninie.

Aktywacją usługi zajmą się pracownicy firmy. Po jej uruchomieniu, płatności za faktury będą dokonywane automatycznie. Kwoty do zapłaty będą pobierane w dniu płatności faktury.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z usługi polecenia zapłaty, wystarczy wypełnić formularz 
„Cofnięcie zgody na obciążenie rachunku” i dostarczyć go do Biura Obsługi Klienta.

FORMULARZ

 

Usługa będzie aktywna w ciągu 30 dni, licząc od dnia doręczenia zgody na obciążenie rachunku do MPEC – Konin Sp. z o.o. w Koninie.