Powiadomienia SMS

Informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. w Koninie, mając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług, uruchamia dla odbiorców ciepła darmową usługę powiadomień SMS.
Za pomocą tej usługi będziemy wysyłać wiadomości związane z realizacją zawartej z Państwem umowy na przesył, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz powiadomienia o przerwach w dostawie ciepła.
W celu aktywowania usługi SMS, należy czytelnie wypełnić oświadczenie i przesłać je na adres siedziby firmy lub w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl