Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko w 2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, MPEC-Konin Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od producentów ciepła, podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023r. oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. sprzedaje ciepło swoim odbiorcom, które jest produkowane w trzech źródłach, Elektrowni Konin, Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych potocznie zwanym Spalarnią i lokalnej Kotłowni Cukrownia Gosławice. Poniżej przedstawiono informacje o strukturze zastosowanych paliw do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie wielkości emisji.

A Elektrownia Konin

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023r


L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

99,91

2.

Inne

0,09

   

razem

100,002. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2023r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,13523

0,000005

0,00008

0,000002

-

razem

0,13523

0,000005

0,00008

0,000002

-


B
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych-Spalarnia

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

100

razem

100

 

2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2023r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Dane dotyczące emisji są udostępnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mzgok.konin.pl/parametry-emisji

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

0,106293

0,000009596

0,000067417

0,00000111

-

 

Kotłownia Cukrownia Gosławice

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2023r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Węgiel kamienny-Ekogroszek

100

razem

100


2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2023r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Strona internetowa MPEC-Konin

Węgiel kamienny

0,0974449

0,0003103

0,0001034

0,0013448

-