Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko w 2020r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007rr. Nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, MPEC-Konin Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od producentów ciepła, podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2020r. oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. sprzedaje ciepło swoim odbiorcom, które jest produkowane w trzech źródłach, Elektrowni Konin, Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych potocznie zwanym Spalarnią i lokalnej Kotłowni Cukrownia Gosławice. Poniżej przedstawiono informacje o strukturze zastosowanych paliw do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie wielkości emisji.

A Elektrownia Konin

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2020r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

96,86

2.

Węgiel brunatny

3,10

3.

inne

0,04

razem

100,00

 

2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2020r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Węgiel brunatny

0,13046

0,00121

0,00026

0,00005

-

2.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,07876

0,000001

0,00006

0,000002

-

razem

0,08037

0,0004

0,00006

0,000004

-


B
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych-Spalarnia

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2020r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

100

razem

100

 

Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2020r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Wyniki emisji są udostępnione do wiadomości publicznej na elektronicznej tablicy emisyjnej, zamontowanej przy wjeździe na teren Zakładu

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

0,0005559

0,0000732

0,0005144

0,0000098

-

 

Kotłownia Cukrownia Gosławice

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2020.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Węgiel kamienny-Ekogroszek

100

razem

100


Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2020r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Strona internetowa MPEC-Konin

Węgiel kamienny

0,0973

0,0003113

0,0000789

0,0014883

-