Węzły ciepłownicze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dostarcza na terenie miasta Konina ciepło systemowe do 2340 węzłów cieplnych, z czego 1510 węzłów jest własnością odbiorców indywidualnych. Pozostałe 830 węzły dostarczają energię cieplną do ogrzewania placówek oświatowych, służby zdrowia, obiektów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek handlowych i produkcyjnych. W tych obiektach własność MPEC-Konin stanowi 498 węzłów, z których wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową reagującą na zmiany temperatury zewnętrznej, a część z nich posiada system telemetrii. Pozwala to na utrzymanie wysokiego komfortu ogrzewania pomieszczeń i szybką reakcję na zaistniałe usterki. Wszystkie węzły cieplne na terenie miasta są wyposażone w ciepłomierze pozwalające na precyzyjne rozliczanie ilości dostarczonego do odbiorcy ciepła, a duża część z nich została włączona w system zdalnego odczytu i monitoringu.
W 602 węzłach odczyt zużycia energii cieplnej odbywa się zdalnie poprzez automatyczne zbieranie danych czytnikiem przez naszych pracowników „z ulicy”, natomiast w 1416 węzłach przy zastosowaniu GSM odczyty są przekazywane i gromadzone bezpośrednio w urządzeniach odbiorczych w siedzibie Spółki.
Zastosowanie w węzłach cieplnych MPEC – Konin energooszczędnych pomp obiegowych o zmiennej wydajności stanowi obok automatyki pogodowej kolejny element ograniczający zbędne straty energii elektrycznej i źródło oszczędności zużycia ciepła dla odbiorcy.

Ilość węzłów cieplnych przyłączonych do sieci nr 1 w Koninie w latach 1976-2022 [szt.]
Ilość węzłów cieplnych przyłączonych do sieci nr 1 w Koninie w latach 1976-2022 [szt.]