Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Uchwała Zarządu z dn. 21.10.2021 r.) MPEC-Konin Sp. z o.o. przyznana została dotacja w kwocie 80.000,00 zł na realizację projektu pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”. W wyniku jego realizacji powstaną 4 filmy z tematyki edukacji ekologicznej, których celem jest budowa postaw proekologicznych i świadomości społecznej wśród mieszkańców. Efektem ekologicznym projektu będzie liczba odtworzeń filmów edukacyjnych w ilości 10.000.
Łączna wartość projektu wyniesie 115.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, 25.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, a 10.000,00 zł stanowić będą środki własne.

link do WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Realizacja projektu zakończyła się sukcesem. Powstały 4 filmy o charakterze edukacyjnym o cieple systemowym, ekologicznych źródłach ciepła czy też wykorzystaniu zasobów geotermalnych w naszym regionie, pod następującymi tytułami:

Zapraszamy do oglądania.

Filmy spotkały się z dużym uznaniem oraz z szerokim odbiorem. Pomimo, że emisja filmów miała miejsce w ostatnich dwóch miesiącach 2021 roku, uzyskały one ponad 30 tys. wyświetleń na kanałach internetowych.
Warto również nadmienić, że 3 filmy z wymienionych były wyświetlane podczas Konferencji Doradztwo Energetyczne dla Gmin/Samodzielność Energetyczna
Gmin, która odbyła się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2021 r. w Poznaniu, a zorganizowana przez WFOŚiGW.

Projekt zakończono 15 grudnia 2021 roku.

 

Projekt pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”
dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu